Premazi za drvnu industriju

Drvna industrija je jedna od privrednih grana sa najdužom tradicijom. Ona se decenijama i čak vijekovima razvijala kako u primarnoj preradi drveta tako i u tehnološkim postupcima pri finalnoj proizvodnji namještaja. Površinska obrada drvenih površina je završna faza u proizvodnji namještaja i građevinske stolarije koja bitno utiče na konačan izgled i dodanu vrijednost proizvoda.

Tehnologija površinske obrade drveta je zadnjih godina skokovito napredovala. Preduzeća iz Grupacije Helios su stalno nastojala da prate nove tehnologije za nanošenje i sušenje sredstava za premazivanje, da zadovolje sve oštrije ekološke zahtjeve i prilagode se promenljivim modnim trendovima. Pored klasičnih, već afirmisanih premaza, mi danas našim kupcima na raznim tržištima nudimo i savremena, ekološka sredstva za premazivanje:

  • na vodenoj osnovi;
  • sredstva za premazivanje otporna na UV zrake;
  • sredstva za premazivanje sa visokim sadržajem suhe materije.

Izbor adekvatnog sistema obrade zavisi od načina nanošenja, tehnološke opreme proizvođača, zahtjevanih površinskih karakteristika i konačnog izgleda lakiranih površina. Naš zajednički cilj je da izabranim sredstvima za premazivanje postignemo kvalitetnu površinsku zaštitu i istaknemo plemenitost drveta.