AQUAVITA Intermediate spray H

Međupremaz kod zaštite građevinske stolarije – za špricanje

Opis:

Bezbojni premaz koji se nanosi na već impregnisane drvene elemente. Sprječava pojavu zabrusivanja nijanse impregnacije i odbrusivanja biocidnih sredstava sa površine impregnisanih elemenata i dodatno zaštićuje čeono drvo.

Područje upotrebe:

Upotrebljava se kao međusloj između AQUAVITA Impregnanta i AQUAVITA Top Coat lazure ili AQUAVITA Emajl pokrivne boje. Pogodan je za zaštitu svih vrsta drveta. Ipak, pri zaštiti drveta ariša i drveta koje sadrži mnogo tanina preporučujemo da upotrijebite međupremaz AQUAVITA Intermediate Spray

AQUAVITA Intermediate Spray

Međupremaz kod zaštite građevinske stolarije – za špricanje

Opis:

Bezbojni premaz koji se nanosi na već impregnisane drvene elemente. Odlično blokira supstance rastvorljive u vodi i mikronizovane.

Područje upotrebe:

Upotrebljava se kao međusloj između AQUAVITA Impregnanta i AQUAVITA Top Coat lazure ili AQUAVITA Emajl pokrivne boje. Pogodan je za zaštitu svih vrsta drveta. Posebno je pogodan za zaštitu problematičnih drveta koje sadrže vodene ekstraktante ( hrast, jasen, ariš,…)