AQUAVITA Impregnant Dip& Brush

Zaštita drveta od štetočina

Opis:

AQUAVITA Impregnant je sredstvo za impregnaciju sa fungicidnim djelovanjem koje preventivno štiti drvo od plavetnila i truljenja.

Područje upotrebe:

Upotrebljava se kao osnovni premaz za zaštitu graševinske stolarije i drugih proizvoda od drveta u klasama upotrebe 1 do 3 (DIN EN 335) koje ne ugrožavaju insekti.

Drvene lemente u klasi upotrebe 3 (prozori, vrata, fasadne obloge, ograde, roletne) izložene uticaju vremena potrebno je poslije nanošenja dodatno zaštititi premazima otpornim na atmosferske uticaje.

AQUAVITA Impregnant Extra

Zaštita drveta od štetočina

Opis:

AQUAVITA Impregnant extra je sredstvo sa fungicidnim i insektividnim djelovanjem koje preventivno štiti drvo od plavetnila, truljenja i insekata. Namjenjen je profesionalnoj upotrebi.

Područje upotrebe:

Po svojim karakteristikama odgovara zahtjevima za preventivnu zaštitu građevinske stolarije i drveta koje nije u stalnom kontaktu sa zemljom ili vodom.

Upotrebljava se kao osnovni premaz za zaštitu građevinske stolarije i drugih proizvoda od drveta u klasama upotrebe 1 do s (DIN EN 335).

Drvene elemente u klasi upotrebe 3

(prozori, vrata, fasadne obloge, ograde, roletne) izložene uticaju vremena potrebno je poslije nanošenja dodatno zaštititi premazima otpornim na atmosferske uticaje.