EKOHEL lužila

EKOHEL LUŽILA, napravljena su na osnovi vodorazrijeđivih akrilnih veziva i pigmenata. EKOHEL lužila za uranjanje i štrcanje namijenjena su, prije svega, za luženje stolica i galanterijskog namještaja od različitih vrsta masivnog drva, posebno bukovog. EKOHEL lužila za valjak, skupina su lužila namijenjenih prije svega radu na industrijskim linijama.

Prednosti EKOHEL lužila:

  • podesno za ljude i okoliš
  • jednakomjeran, vrlo izjednačen izgled luženih površina, prije svega kod nanošenja štrcanjem
  • razrjeđuju se vodom
  • jednostavno čišćenje pribora i opreme

Posebnosti EKOHEL lužila:

  • izraženije dizanje drvenih vlakana
  • dugotrajnije suženje
  • skladištenje na temperaturi min +5 ºC do +30 ºC i u ambalaži od plastike ili nehrđajućeg lima
  • mogućnost raskrajanja vezivnog dijela zbog prisustva drvne prašine u uvjetima povišenih ljetnih temperatura

Osušene lužene površine s lakoćom lakiramo HELIOCEL, HELIODUR, HIDROHEL, UVEHEL, I UVEHEL AQUA lakovima. Dodavanje lužila u navedene lakove nije dopušteno.

EKOHEL patine namijenjen je patiranju već temeljito lakiranih drvenih podloga. Koristimo ih za postizanje specijalnih efekata u sastavu prelakiranja lakovima na vodenoj osnovi. Dijele se na dvije skupine: za sjenčenje i brisanje. Raspoložive su u nijansama prema zahtjevu kupca